Dnes je nedeľa, 21.1.2018.

Farské oznamy:


 

V uplynulom týždni bolo na potreby kostola darovaných: 10, 50 a 50 eur. Darcom Pán Boh odplať.

Službu upratovania kostola v sobotu 20. januára má skupina p. Evy Udvardiovej, od č.d. 259 - 280.

V dňoch od 18. - 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V týchto dňoch sa budeme pred sv. omšou spoločne modliť predpísané modlitby.

Občianske združenie Villanka, pozýva všetkých mladých ľudí na ples „Zídení ako rodina 16“. Ples sa koná 27. januára 2018 v kultúrnom dome vo Veľkých Lovciach. Cena lístka je 10 eur. Predaj lístkov je u Tomáša Ďurinu.
Bližšie informácie sú na výveske kostola. Usporiadatelia zároveň prosia o sponzorské príspevky a dary do tomboly. Všetkým darcom už vopred Pán Boh odplať.


Dátum poslednej zmeny údajov:
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.