Dnes je štvrtok, 01.12.2022.

Odpustky pre veriacich na sviatok Krista Kráľa


Podľa encykliky pápeža Pia XI. Quas primas z 11. decembra 1925 sa na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, koná pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Kým začiatkom novembra môžu veriaci vyprosovať úplné i čiastočné odpustky od časných trestov pre duše v očistci, v túto nedeľu si môžu odpustenie časných trestov vyprosiť pre seba.

Je potrebné, aby veriaci splnil všeobecné podmienky – byť v milosti posväcujúcej (to znamená: svätá spoveď (krátko pred tým alebo potom); sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň); modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu); treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.) Okrem týchto obvyklých podmienok sa veriaci má zúčastniť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia.Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,

zhliadni na nás, pokorne kľačiacich

pred tvojim oltárom:Tvoji sme a tvoji chceme zostať.Aby sme sa mohli s tebou

ešte vrúcnejšie spojiť,každý z nás sa dnes dobrovoľne

zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,

mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami

a odmietli ťa.Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu,

a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.Pane, buď kráľom nielen svojim verným,

ktorí ťa nikdy neopustili,

ale aj márnotratným synom a dcéram;daj, aby sa čím skôr vrátili

do otcovského domu

a nezahynuli hladom a biedou.Pane, buď kráľom i tým,

ktorých od teba odlúčili

mylné názory a rozkolníctvo;priveď ich naspäť do prístavu pravdy

a k jednote viery,

aby bolo jedno stádo a jeden pastier.Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť,

všetkým národom poriadok a pokoj;

nech zo všetkých končín zeme

zaznieva jeden hlas:Sláva Božskému Srdcu,

ktoré nám prinieslo spásu;

jemu česť a chvála naveky.Amen.


Maria K., 19.11.2022 12:40
28.11.2022 14:00, 17:00
Po

Féria
29.11.2022 14:00, 17:00
Ut

Féria
30.11.2022 14:00, 17:00
St

Sviatok – Sv. Ondrej, apoštol
01.12.2022 12:30, 17:00
Št

Féria
02.12.2022 15:00, 10:00
Pi

Prvý piatok v mesiaci
03.12.2022 8:00
So

Spom.- Sv. František Xaverský, kň.
04.12.2022 8:00, 10:00
Ne

Druhá adventná nedeľa
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.