Dnes je pondelok, 01.6.2020.

Poriadok bohoslužieb

v 22. týždni 2020  Deň Liturgická oslava Hodina Úmysel svätej omše
 
  Po
25.05.2020
Ľ.s.- Sv. Béda Ctihodný, kň. a uč. Cirkvi
Ľ.s.- Sv. Grgor VII.,pápež
18:00 + František Boššáni, rodičia Ďurinoví, Boššánioví, starí
rodičia z oboch strán a brat Rafael
 
 
  Ut
26.05.2020
Spom.- Sv. Filip Neri, kň.
18:00 Poďakovanie za požehnaných 30 r. života v manželstve
 
 
  St
27.05.2020
Ľ.s.- Sv. Augustín z Canterbury, bis.
18:00 + Rozália Holečková, 1. r. sm.
 
 
  Št
28.05.2020
Féria
18:00 + Terézia Brezanská a rodičia Šuhajoví
 
 
  Pi
29.05.2020
Ľ.s.- Sv. Pavol VI., pápež
18:00 + Rozalia Czeilingerová, rodená Baková
 
 
  So
30.05.2020
Féria
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Veselkovú a
Kukučkovú
 
 
  Ne
31.05.2020
Slávnosť - Zoslanie Ducha Svätého
8:00 Poďakovanie za 50 r. manželstva a prosba o Božiu
pomoc, dary Ducha Svätého a ochranu Panny
Márie do ďalších rokov pre celú rodinu (277)

 
10:00 + Terézia Regásová, manžel Dominik a vnuk Radko
 
 

Dátum poslednej zmeny údajov:
01.06.2020 18:00
Po

Spom.- Preblahoslavená Panna Mária Matka Cirkvi
02.06.2020 18:00
Ut

Ľ.s.- Sv. Marcelín a Peter, muč.
03.06.2020 18:00
St

Spom.- Sv. Karol Lwanga a spol. muč.
04.06.2020 18:00
Št

Sviatok - Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a
Večného Kňaza
05.06.2020 18:00
Pi

Spom.- Sv. Bonifác, bis. a muč.
06.06.2020 18:00
So

Ľ.s.- Sv. Norbert, bis.
07.06.2020 8:00, 10:00
Ne

Slávnosť - Najsvätejšia Trojica
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.