Dnes je nedeľa, 11.4.2021. 
Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska. (List Rimanom 13,10)
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.