Dnes je nedeľa, 11.4.2021. 
Ty si kňaz naveky podľa rádu Melchizedechovho (Ž 109)
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.