Dnes je štvrtok, 04.3.2021.

Farské oznamy:


 
V uplynulom týždni bolo na kostol venované: 20, 20, 20 a 100 eur. Darcom Pán Boh odmeň.

Na záver obč. roka štvrtok 31.12.2020 hodinu pred polnocou od 23.00 hod. bude možnosť súkromnej adorácie pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou (hygienické opatrenia treba dôsledne zachovať!!!)

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január, sviatosť zmierenia môžete prijať každý deň hodinu pred sv. omšou.

Službu upratovania kostola v sobotu 02. januára má skupina p. Rozálie Pavlatovskej od č.d. 281-289. Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.