Dnes je nedeľa, 21.10.2018.

Farské oznamy:


 

V uplynulom týždni bolo na kostol venovaných 50 a 100 eur. Darcom Pán Boh odplať.

Službu upratovania kostola v sobotu 20. októbra má skupina p. Otílie Slivoňovej od č.d. 315 - 323.

Nasledujúca nedeľa (21. október) je misijná nedeľa, pri svätých omšiach bude zbierka na misie.

Mládežnícky spevokol Boží Šramot pozýva všetkých členov bývalých aj súčasných na tradičnú svätú omšu pri ktorej budú spoločne spevom chváliť a oslavovať Božiu dobrotu. Sv. omša bude v nedeľu 18. novembra o 10.00 hod. Spoločný nácvik bude v sobotu 17. novembra o 16.00 hod. vo farskom pastoračnom centre.


Dátum poslednej zmeny údajov:
15.10.2018 17:00
Po

Spom.: Sv. Terézia od Ježiša, panna a uč. Cirkvi
16.10.2018 16:30
Ut

Ľ.s.: Sv. Hedviga, rehoľ.
Ľ.s.: Sv. Margita Mária Alacoque, panna
17.10.2018 17:00
St

Spom.: Sv. Ignác Antiochijský, bis. a muč.
18.10.2018 17:00
Št

Sviatok: Sv. Lukáš, Evanjelista
19.10.2018 15:00, 17:00
Pi

Ľ.s.: Sv. Ján de Brbeuf a Izák Jogues, kň. a spol. muč.
Ľ.s.: Sv. Pavol z Kríža, kň.
20.10.2018 7:00, 15:00
So

Féria
21.10.2018 8:00, 10:00
Ne

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období
Misijná nedeľa
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.