Kto má záujem, príďte si odpáliť Betlehemské svetlo.

Dnes na Štedrý deň 10:00-12:00 v kostole.