Milý náš duchovný otec,
pri príležitosti Vášho životného jubilea, ktorého sa dnes dožívate, Vám vyprosujeme, nech Vás Boh obdarí svojimi milosťami, nech Vás nebeská Mama svojím orodovaním u svojho Syna chráni pred všetkými nástrahami, nech Vaším životom vanie Duch Svätý a nech sa Vám Ježiš dáva spoznávať ako živý Chlieb, ktorý zostupuje z neba.

Nech Vám vo Vašom nádhernom a potrebnom povolaní pomáha patrón všetkých kňazov sv. Ján Mária Vianney, nech až do konca života cítite Lásku, na ktorej volanie ste odpovedali.

Všetko najlepšie k narodeninám Vám želajú Vaši farníci