Odpustky znamenajú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).


Podmienky pre odpustky pre duše v očistci počas novembrovej oktávy
V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Tieto odpustky počas novembrovej oktávy sa dajú
získať iba pre duše v očistci. Možno ich získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa. 


Podmienky pre získanie odpustkov:

1. prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom

2. prijať Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň

3. pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. 


Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. 


1-8.november

Nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. + spomenuté 3 podmienky


2. november

V deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca + spomenuté 3 podmienky.(https://www.mojakomunita.sk/web/info.13/blog/-/blogs/podmienky-pre-odpustky-pre-duse-v-ocistci-v-novembri)