Dnes je utorok, 20.10.2020.

Sviatosť zmierenia pred Sviatkom všetkých svätých


Sviatosť zmierenia vo Veľkých Lovciach bude možné prijať „individuálne“ v kostole
vo štvrtok 29.10.2020, v piatok 30.10.2020 v čase 8:00 - 12:00 h a 13:00 - 17:00 h
a v sobotu 31.10.2020 v čase 13:00 – 17:00 h.

Aby nedošlo k hromadeniu veriacich, bude potrebné zaregistrovať sa na konkrétny čas a dátum.
Do stredy 28.10.2020 do 15:00 h bude možná registrácia zaslaním emailu s požadovaným časom a dňom na frantisek.krasnan@gmail.com alebo telefonicky na 0903 151 047.

Od štvrtka rána si časenku s dátumom a časom sviatosti zmierenia bude možné vyzdvihnúť v predsieni kostola.
Prosíme, aby si každý zobral iba jednu časenku pre seba a po jednej časenke pre svojich blízkych.
Pri čakaní v rade prosíme dodržať dostatočný odstup minimálne 2 m. Prosíme nezabudnúť na rúška a dezinfekciu rúk.
Spovedanie chorých pred prvým piatkom bude v sobotu 31.10.2020 od 8 h.


Sväté omše sú v kostole každý deň pondelok až sobotu o 17:00 h a v nedeľu o 8:00 h a o 10:00 h.

Úmysly svätých omší budú zverejnňované na internetovej stránke www.velkelovce.fara.sk a tiež na nástenke v areáli kostola. V tomto období, kedy sa môže naraz zhromažďovať maximálne 6 ľudí, je účasť na svätej omši vyhradená iba pre 4 príbuzných z rodiny, ktorá úmesel svätej omše nahlásila. Nové úmysly svätých omší na január a aj celý budúci rok bude možné nahlasovať na farskom úrade od novembra.


Farský úrad oznamuje veriacim, že z dôvodu zákazu verejného slúženia sv. omší bude po ukončení týchto opatrení potrebné opäť nahlásiť úmysly sv. omší za obdobie, kedy neboli verejne slávené.

dp. Klapica, 01.04.2020 10:53
V dňoch 19. - 24. mája 2019 sa organizuje púť do Medžugória autobusom z našej farnosti. Záujemcovia sa môže prihlásiť u p. Márie Bartkovej, ktorá vám podá a j bližšie informácie.

Marek, 23.01.2019 22:07
Pozývame vás na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov v sobotu, 16. februára 2019 do Mestskej haly v Nitre na Klokočine.

Bližšie info u Gabiky Habrmanovej.
Marek, 05.01.2019 12:14
 
Ty si kňaz naveky podľa rádu Melchizedechovho (Ž 109)
19.10.2020 17:00
Po

Féria
20.10.2020 17:00
Ut

Féria
21.10.2020 17:00
St

Féria
22.10.2020 17:00
Št

Féria
23.10.2020 17:00
Pi

Féria
24.10.2020 17:00
So

Féria
25.10.2020 8:00, 10:00
Ne

30. nedeľa v cezročnom období
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.