Dnes je utorok, 03.3.2015.
Animátori z Veľkých Loviec Vás srdečne pozývajú na prenášku o. Pavla Hudáka do farského kostola vo Veľkých Lovciach dňa 1.3.2015 (nedeľa) o 14.00 hod. Otec Pavol tiež bude celebrovať sv. omšu o 10.00 hod. Téma prednášky bude Čistota vo vzťahoch. Pozývame najmä birmovancov a mladých!
Erika, 22.02.2015 22:00
Občianske združenie Villanka vás srdečne pozýva v nedeľu 15. februára o 15.00 hod. do kultúrneho domu, aby sme si spoločne už štvrtýkrát pripomenuli Národný týždeň manželstva. Naše pozvanie prijali manželia Predáčoví, zakladatelia združenia Liga pár páru a budú mať prednášku na tému On a ona - jednota v rozdielnosti. Pozvaní ste všetci bez rozdielu veku, mládež, snúbenci, manželia, rodičia, starí rodičia a aj deti, pre ktoré je pripravený detský kútik. Pre všetkých je pripravené aj občerstvenie. Vstupné je dobrovoľné. Je pravdepodobné, že manželia Predáčoví privezú aj nejaké publikácie, ktoré si budete môcť zakúpiť. Tešíme sa na vás.
Majka, 10.02.2015 12:00

REFERENDUM O OCHRANE RODINY
7.2.2014V sobotu 7. februára 2015 sa uskutoční prvé občianske referendum, pretože oň požiadalo viac ako 420 tisíc občanov Slovenska. Otázky referenda sú:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?Definovaním manželstva sa chráni a posilňuje verejné vnímanie toho, čo manželstvo je a aké sú role manžela a manželky, matky a otca. Správne vnímanie týchto rolí je veľmi dôležité pre blaho manželov, blaho detí a tiež spoločnosti ako celku. Ak by sa definícia manželstva zmenila na emocionálny zväzok ktorýchkoľvek dvoch dospelých ľudí, narušilo by to manželské normy a zanechalo by to veľmi negatívne spoločenské dôsledky.

Väčšina krajín vo svete má definované manželstvo ako zväzok muža a ženy. V krajinách, kde je uzákonený zväzok ľudí rovnakého pohlavia, adopcie detí homosexuálnym párom a skorá sexuálna výchova, boli tieto zmeny prijaté napriek mienke a hodnotám obyvateľstva. Napríklad vo Francúzsku proti zmene definície manželstva neskôr demonštrovali státisíce ľudí (najväčšia demonštrácia mala viac ako 1 milión demonštrantov).

Referendum nebolo vyhlásené preto, aby šírilo nenávisť a pohŕdanie voči osobám homosexuálnej a lesbickej orientácie. Najmä my kresťania máme šíriť lásku a správať sa voči všetkým s úctou a láskavým prijatím. Referendum bolo vyhlásené preto, aby sme vyslovili rozhodné ÁNO pre rodinu, ktorú tvorí mama, otec a deti. Aby sme vyslovili rozhodné ÁNO manželstvu muža a ženy. Aby sme vyslovili rozhodné ÁNO hodnotám a postojom, ktoré sú nám blízke a aby sme slobodne a bez obáv mohli tieto postoje šíriť a odovzdávať našim deťom.

Na našich deťom nám záleží. Dali sme to najavo už nespočetnekrát. Dajme to najavo aj teraz, aktívnou účasťou na referende, ktoré myslí na naše deti, ale i na deti našich detí. Buďme pevní v postojoch, ktoré hlása naša viera a láskaví k všetkým ľuďom v mene lásky, ktorú nám naša viera dáva. Učme sa milovať hriešnika, ale neprijímať hriech. Je to ťažká úloha, ale dôležitá a preto nám na tom záleží. V referende ide o veľa. Médiá nám pripomínajú, že zhltne veľa peňazí (referendum nás stojí toľko, čo 1 km rovnej diaľnice. Ak 420 000 ľudí sa rozhodne pre referendum, mali by sme dať ľuďom možnosť sa ho zúčastniť. Podľa Aliancie za rodinu má váš osobný názor na rodinu a manželstvo cenu vyššiu ako 1,43 € za osobu (6 300 000/ 4 400 000 = 1.43 € na voliča), ale tu ide o niečo viac ako len o investované peniaze. Slobodne vyjadríme svoj názor, či sú pre nás hodnoty manželstva, rodiny, výchovy v rodinách posvätné, alebo nám je to jedno. Verím, že pre nás platí to prvé a 7. februára to dokážeme.


Majka, 22.01.2015 18:00
 
Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska. (List Rimanom 13,10)
02.03.2015 17:00
Po

Féria
03.03.2015 7:00
Ut

Féria
04.03.2015 17:00
St

Féria
05.03.2015 17:00
Št

Féria
06.03.2015 17:00
Pi

Féria
07.03.2015 8:00
So

Féria
08.03.2015 8:00, 10:00
Ne

Féria
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.