Dnes je streda, 04.8.2021.Online vysielanie si môžete pozrieť v archíve Facebookovskej stránky farnosti Veľké Lovce.M. Krasňan, 28.11.2020 12:00
Farský úrad oznamuje veriacim, že z dôvodu zákazu verejného slúženia sv. omší bude po ukončení týchto opatrení potrebné opäť nahlásiť úmysly sv. omší za obdobie, kedy neboli verejne slávené.

dp. Klapica, 01.04.2020 10:53
V dňoch 19. - 24. mája 2019 sa organizuje púť do Medžugória autobusom z našej farnosti. Záujemcovia sa môže prihlásiť u p. Márie Bartkovej, ktorá vám podá a j bližšie informácie.

Marek, 23.01.2019 22:07
 
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! (List Efezanom 4,32)
02.08.2021 18:00
Po

Ľ.s.- Sv. Euzébius Vercellsky, bis.
Ľ.s.- Sv. Peter Julián Eymard, kň.
03.08.2021 18:00
Ut

Féria
04.08.2021 18:00
St

Spom.- Sv. Ján Mária Vianney, kň.
05.08.2021 18:00
Št

Ľ.s.- Výročie posv. Hl. Marianskej baziliky v Ríme
06.08.2021 15:00, 18:00
Pi

Sviatok - Premenenie Pána
07.08.2021 8:00
So

Ľ.s.- Sv. Sixtus II., pápež, a spol. muč.
Ľ.s.- Sv. Kajetán, kň
08.08.2021 8:00, 10:00
Ne

19. nedeľa v cezročnom období
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.