02.08.2021 18:00
Po

Ľ.s.- Sv. Euzébius Vercellsky, bis.
Ľ.s.- Sv. Peter Julián Eymard, kň.
03.08.2021 18:00
Ut

Féria
04.08.2021 18:00
St

Spom.- Sv. Ján Mária Vianney, kň.
05.08.2021 18:00
Št

Ľ.s.- Výročie posv. Hl. Marianskej baziliky v Ríme
06.08.2021 15:00, 18:00
Pi

Sviatok - Premenenie Pána
07.08.2021 8:00
So

Ľ.s.- Sv. Sixtus II., pápež, a spol. muč.
Ľ.s.- Sv. Kajetán, kň
08.08.2021 8:00, 10:00
Ne

19. nedeľa v cezročnom období
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.