Dnes je štvrtok, 01.12.2022.


Momentálne je mládež v našej farnosti združená v dvoch oficiálnych občianskych združeniach, a to eRko a Villanka. Toto združovanie samozrejme nie je samoúčelné, ale pomáha animátorom napríklad so šírením dobrých materiálov ako pracovať s mládežou, s budovaním kontaktov aj mimo farnosť, v lepšej koordinácii aktivít a v neposlednom rade aj získavaní tak prepotrebných financií. Každé združenie má svoj objekt záujmu a preto sa ich aktivity nebijú, ale naopak vytvárajú pozitívny synergický efekt. eRko sa sústredí hlavne na prácu s deťmi zo Základnej školy, kým Villanka sa venuje prevažne vekovo starším ako sú stredoškoláci a vysokoškoláci.


eRko

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Mladí ľudia – dobrovoľníci z viac ako 250 obcí sa vo svojom voľnom čase pravidelne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a starosti všedných dní na stretkách, výletoch, táboroch a rozličných iných podujatiach. eRko je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Združuje viac ako 8000 členov. V súčasnosti je jednou z najväčších detských organizácií na Slovensku. V našej farnosti je aktívne od roku 2000. Za tých 9 rokov sa vystriedali deti i animátori, momentálne je farský vedúci Tomáš Ďurina a hlavnými animátorkami sú Lucia Krajčovičová a Radka Petričková. Deti sa každý týždeň stretávajú vo farskom centre, kde sa hravou formou učia spolupracovať, učia sa zodpovednosti, službe blížnemu a úcte k životu. Medzi „veľké akcie“ eRkárov možno zaradiť Dobrú Novinu (koledovanie detí), Krajinu zázrakov a Deň radosti.


Villanka

Občianske združenie Villanka vzniklo len nedávno – v roku 2009. Je to organizácia, ktorá má pôsobnosť len v našej farnosti. Jeho cieľom je vyplniť voľný čas mladých ľudí zmysluplnými aktivitami a tak ich formovať v zrelé a zodpovedné osobnosti a upevňovať v nich vieru, aby svojim životom svedčili o Bohu. Zahŕňa aktivity, ktoré nepokrýva eRko, ako napríklad spevokol, miništranti, birmovanci, mládežnícky ples, rôzne letné aktivity, výlety, ale aj stretká pre stredoškolákov a ďalšie. Momentálne má združenie 19 oficiálnych členov a pracuje s ďalšími desiatkami mladých ľudí. Pre rok 2010 je predsedom Michal Habrman a jeho „pravé ruky“ (čiže podpredsedovia) sú Kristína Rampáčková a Tomáš Ďurina.
Krátka videoukážka z plesu kresťanskej mládeže z roku 2008:Fotoprierez jednotlivými ročníkmi plesov Zídení ako rodina:

28.11.2022 14:00, 17:00
Po

Féria
29.11.2022 14:00, 17:00
Ut

Féria
30.11.2022 14:00, 17:00
St

Sviatok – Sv. Ondrej, apoštol
01.12.2022 12:30, 17:00
Št

Féria
02.12.2022 15:00, 10:00
Pi

Prvý piatok v mesiaci
03.12.2022 8:00
So

Spom.- Sv. František Xaverský, kň.
04.12.2022 8:00, 10:00
Ne

Druhá adventná nedeľa
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.