Dnes je štvrtok, 01.12.2022.

Oznam 26.12.2021


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Lovce oznamuje, že z dôvodu opatrení COVID-19 je účasť na svätých omšiach dovolená maximálne pre 30 veriacich v režime OP (očkovaní, prekonaní). So sebou je potrebné mať doklad o očkovaní alebo doklad o prekonaní infekcie v posledných 180 dňoch a dodržiavať predpísané hygienické opatrenia. I naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách, veriaci môžu sväté omše sledovať aj v televízii Lux alebo prostredníctvom rádia Lumen.


Pre nezaočkovaných - Režim základ - je v kostole dovolená individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Nesmú sa tvoriť rady čakajúcich).


Sobášne obrady a obrady krstu
- Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora – kňaz, kostolníčka, organista, miništranti).

Pohrebné obrady
- Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.


Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:

Očkovaní alebo prekonaní (OP):
a) osoba kompletne zaočkovaná *,
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR,
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odboeru v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigéhového testu,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami (Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať),
d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.


* definícia kompletne zaočkovanej osoby

- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej láky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia.


dp. Klapica, 28.12.2021 17:18
28.11.2022 14:00, 17:00
Po

Féria
29.11.2022 14:00, 17:00
Ut

Féria
30.11.2022 14:00, 17:00
St

Sviatok – Sv. Ondrej, apoštol
01.12.2022 12:30, 17:00
Št

Féria
02.12.2022 15:00, 10:00
Pi

Prvý piatok v mesiaci
03.12.2022 8:00
So

Spom.- Sv. František Xaverský, kň.
04.12.2022 8:00, 10:00
Ne

Druhá adventná nedeľa
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.