Dnes je utorok, 27.9.2022.

Poriadok bohoslužieb

v 37. týždni 2022  Deň Liturgická oslava Hodina Úmysel svätej omše
 
  Po
12.09.2022
Ľ.s.- Najsvätejšie meno Mária
18:00 + Mária Droppanová, manžel, súrodenci a rodičia z oboch
strán
 
 
  Ut
13.09.2022
Spom.- sv. Ján Zlatoústy, bis. a uč. Cirkvi
18:00 + Rodičia Haškoví a Kráľoví a zomretí z oboch strán
 
 
  St
14.09.2022
Sviatok - Povýšenie Svätého Kríža
18:00 + Imrich Šuhaj, manželka Jozefína, syn Jozef a rodičia z
oboch strán
 
 
  Št
15.09.2022
Slávnosť - Sedembol. Panna Mária, Patrónka Slovenska
8:00 + Jozef Slivoň, manželka Katarína a zomretí z rodiny
 
10:30 Za farníkov (Na zákostolí)
 
 
  Pi
16.09.2022
Spom.- sv. Kornelius, pápež a Cyprián, bis., muč.
18:00 + Ján Bartko, manželka Magdaléna, rodičia a starí rodičia
 
 
  So
17.09.2022
Ľ.s.- sv. Róbert Bellarmín,bis. a uč Cirkvi
Ľ.s.- sv. Hildegarda z Bingenu, mist., op., a uč. Cirkvi
8:00 + Ján Kuruc, po 30-tich dňoch od smrti
 
 
  Ne
18.09.2022
25. nedeľa v cezročnom období
8:00 + Rozália Rampáčková, 10 r.od sm, manžel Ján, synovia
Ján, Jozef a Milan
 
10:00 + Mária Brezanská, manžel Ján, rodičia Sulanoví a
Brezanský
 
 

Dátum poslednej zmeny údajov:
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.