6. december je v tomto adventnom období výnimočný, lebo toto decembrové ráno má už v sebe vôňu očakávaných Vianoc. Balíčky sladkostí v umytých čižmičkách potešia dnes mnohé deti. Nezabúdajme však na to, že svätý Mikuláš nie je rozprávková bytosť. Bol to človek ako my, miloval Boha a ľudí a svojím životom svedčil o svojej viere. Je patrónom detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov i rybárov. Utiekajme sa k nemu (nielen dnes) a vzývajme ho o pomoc pri našich ťažkostiach. On už zažíva nebeskú radosť z Lásky a určite sa u nebeského Otca prihovorí za tých, ktorí ho o príhovor požiadajú.

Svätý Mikuláš, veriacimi chválený a úctyhodný zázračný svätý Kristov robotník,

Boží človek, človek lásky, verný služobník, pilier Cirkvi, hviezda, ktorá osvecuje celý svet.

Bol si spravodlivý človek, cez ktorého pretekala Božia milosť.

Svätý Mikuláš, oslavujeme a zvelebujeme ťa ako nádej všetkých kresťanov,

rýchleho pomocníka, horlivého príhovorcu, dobrého pastiera, prameň zázrakov,

obhajcu veriacich, učiteľa múdreho, sýtiaceho hladných, odievajúceho nahých,

uzdravovateľa chorých, osloboditeľa väzňov, milého učiteľa detí, ochrancu starších,

oplývajúceho bohatstvom pre chudobných a núdznych.

Sv. Mikuláš, vypočuj nás, ktorí sa k tebe modlíme a hľadáme tvoju ochranu.

Prednes naše prosby Najvyššiemu Bohu a získaj nám všetko, čo potrebujeme pre spásu našich duší.

(Vyslov svoju prosbu…), nech sa stane vôľa nášho Všemohúceho Otca.

Zostaň s nami, ochráň nás od všetkého útlaku svojím láskavým príhovorom u milosrdného Boha.

Svätý Mikuláš, ako bdelý a dobrý pastier nás ochráň pred nepriateľmi a chorobami,

zemetrasením a hladom, povodňou a ohňom, mečom a bojom

a vo všetkých našich nešťastiach a ťažkostiach nám podaj pomocnú ruku,

otvor dvere Božieho súcitu; lebo nie sme hodní pozrieť sa do výšin nebies pre množstvo našich hriechov.

Svätý Mikuláš, ohýbame kolená nášho zlomeného a pokorného srdca pred naším Stvoriteľom

a prosíme o tvoj otcovský príhovor, aby sme odumreli našim hriechom.

Odstráň od nás všetko zlo.

Upriam našu myseľ na Pána a posilňuj naše srdcia.

Milostivo nám pomáhaj žiť pokojný život a vidieť dobro v krajine živých,

oslavovať Otca, Syna i Ducha Svätého, teraz a naveky. Amen.