eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

eRko je detská organizácia, ktorá pôsobí na celom Slovensku. eRko ako občianske združenie bolo zaregistrované v roku 1990. Jeho cieľom je pravidelná činnosť s deťmi a žiť život v kresťanských hodnotách. eRko žije v štýle Mám rád a jeho východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

„Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“ To je naše motto, ktoré napĺňame. V našej farnosti nájdete v eRku deti od najmenších škôlkarov až po veľkáčov. Sme skutočne vekovo pestré spoločenstvo, ktoré každé jedno stretko prežije radostne. Prostredníctvom spoločných aktivít, hier, tvorby, modlitby, rozhovoru... spoločne rastieme v lepších ľudí.

Nezabúdame sa zapájať ani do činností, ktoré nám eRko ponúka. Tento rok sme v septembri vstúpili do novej ročnej témy s názvom Krajší svet pre všetkých. Jej mottom je úsek z našej eRkárskej modlitby Večné Slovo: „aby sme dávali a nepočítali“. Túto myšlienku si upevňujeme počas celého roka v eRko akciách.

Október patrí DOBROčinom. Dobrými činmi nielen prehlbujeme správne hodnoty, ale sa snažíme premieňať náš svet v Krajší svet pre všetkých.

Dobrej Novine, najväčšej akcii eRka, počas vianočného obdobia, koledami a vinšami ohlasujeme radostnú zvesť o narodení Krista. Zbierame finančné dary, ktoré putujú do Afriky, kde podporujú rozvojové projekty. My si tento čas spestrujeme aj Jasličkovou pobožnosťou, ktorú Vám s radosťou prinášame. Na záver potom vždy prichádza pokolednícka párty, ktorá je nám všetkým odmenou za namáhavú prácu.

V akcii MINIdigi (máj/jún) si dáme s deťmi digitálnu pauzu. Počas týždňa sa snažíme stíšiť naše displeje a poraziť digitálny svet, ktorý nás oberá o spoločný čas.

Verím, že tento rok sa nám náš eRkársky program podarí obohatiť aj o Misijnú púť detí (máj). Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí sa koná na dvoch miestach – v Rajeckej Lesnej a v Levoči. Je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.

Rovnako nás ešte čakajú letné stretká, ktoré majú obzvlášť svoju atmosféru. Vtedy sa stretávame raz do týždňa a spoločne strávime celý deň.

Nebudem viac prezrádzať, ale radšej Vás všetkých srdečne pozývam do nášho eRkárskeho spoločenstva, ktoré je ako pre malých, tak aj pre veľkých. Keď nás bude viac, bude nám veselšie. :-D

Stretávame sa každú sobotu vo farskom centre v čase od 15:00 hod. do 16:30 hod.

 

Za animátorov, Vaša Emmka

Vo Veľkých Lovciach 1.3.2023