eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách.
Patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými. Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

V našej farnosti mávame taktiež pravidelné eRko stretká počas roka každú sobotu o 15:00 hod. Na týchto stretkách sa spolu modlíme, rozprávame sa o rôznych témach, hráme sa hry. Spolu s deťmi budujeme krásne spoločenstvo, silné priateľstvá a zažívame spolu jedinečné chvíle. Zúčastňujeme sa aj rôznych akcií napr. Detský čin pomoci, Krajina zázrakov, Deň radosti, Dobrá novina, Jasličková pobožnosť...

V lete mávame taktiež pravidelné prázdninové eRko stretká. Na tieto stretká sa deti obzvlásť vždy veľmi tešia, pretože vo farskom centre trávime viac času . Každé stretko sa nesie v nejakej téme ( napr. Božia armáda, Poklady viery, Priateľstvo...), hráme sa rôzne hry, tancujeme eRko tance, spievame a samozrejme nechýba plno smiechu a radosti. Z prázdninových stretiek sa deťom najviac páčilo posledné , pretože bolo spojené s večernou opekačkou a prespávačkou na fare. Takto sme zakončili naše prázdniny a už teraz sa veľmi tešíme na podobnú akciu :)

Ste srdečne pozvaní.

Za animátorov Paťka Šafárová


eRko stretká eRko stretká


Dobrá novina
Dobrá Novina 2009    DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Viac na stránke www.dobranovina.sk.

Aj naša farnosť sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje tejto koledníckej akcie. Koledovať chodievame 26.decembra. Počas adventu nacvičujeme rôzne pesničky a básničky na koleednícky program. Tento čas adventu, keď nacvičujeme kolednícky program,alebo Jasličkovú pobožnosť, je pre nás veľmi vzácny, pretože na stretkách vždy vládne dobrá predvianočná atmosféra.

Po koledovaní, väčšinou 28.decembra organizujeme pokolednícku diskotéku pre všetkých čo sa zúčastnili koledovania. Je to taká malá odmena za všetku snahu, ktorú vynaložili pri nacvičovaní,alebo pri samotnom koledovaní :)


Ďalšie fotky z koledovania sú v sekcii Galéria.

Dobrá Novina 2009