Vysluhovanie sviatostí/svätenín a administratívy v rímskokatolíckej farnosti Veľké Lovce

 

Svätá omša

Sväté omše v nedeľu sú o 8.00 hod. a o 10.00 hod. Podrobnejší a aktuálny prehľad o jednotlivých liturgických sláveniach a sv. omšiach počas týždňa je v sekcii Bohoslužby.

 

Vybavovanie administratívy

Administratívne záležitosti vybavujem každý deň (vrátane nedele) zakaždým po sv. omši alebo kedykoľvek počas dňa po osobnom či telefonickom dohovore.

 

Sviatosť krstu

Krst dieťaťa treba nahlásiť aspoň 1-2 týždne vopred. Krstí sa v sobotu alebo nedeľu podľa dohovoru s rodičmi (najlepšie však počas nedeľnej sv. omše). O krst dieťaťa žiada vždy aspoň jeden z rodičov. Rodičia a krstní rodičia musia spoločne absolvovať jednu predkrstnú náuku. Krstní rodičia musia byť cirkevne sobášení a musia mať vyslúžené: sviatosť svätého prijímania a sviatosť birmovania.

 

Sviatosť zmierenia a pokánia (sv. spoveď)

Spovedám každý deň pred sv. omšou alebo kedykoľvek na požiadanie.
V prvopiatkovom týždni je okrem toho čas spovedania rozšírený. Na prvý piatok chodím spovedať od 8.00 hod. chorých po farnosti.

 

Sviatosť manželstva

Úmysel uzavretia sviatosti manželstva je potrebné, aby snúbenci nahlásili aspoň 3 mesiace pred termínom sobáša. Je totiž potrebné bez náhlenia vybaviť všetku predsobášnu administratívu. Snúbenci musia tiež spoločne absolvovať niekoľko predsobášnych náuk s kňazom a aj laikmi, ktorí sú poverení službou prípravy na sviatosť manželstva. V našej farnosti kontaktujte Mgr. Máriu Krasňanovú - tel. č. 0904 658 305, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Pokiaľ niektorý zo snúbencov nebol pokrstený v tunajšej farnosti, je potrebné, aby si zaobstaral krstný list z farnosti, kde mu bola sviatosť krstu vyslúžená. Krstný list nesmie byť starší ako 3 mesiace.

 

Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých udelím kedykoľvek na požiadanie.
Spoločne túto sviatosť vysluhujem na Svetový deň chorých – 11. februára, na sviatok Lurdskej Panny Márie.

 

Pohreb

Pohrebné obrady vrátane sv. omše bývajú podľa dohovoru s pozostalými. Pre nahlásenie pohrebu je potrebné priniesť na faru kópiu listu o prehliadke zosnulého. Treba počítať s tým, že pohreb môže byť najskôr po uplynutí zákonnej lehoty 48 hodín od skonania zosnulého.

 

V NALIEHAVÝCH ZÁLEŽITOSTIACH (NAPR. ZAOPATROVANIE, POHREB...)

VOLAJTE VŽDY NA TELEFÓNNE ČÍSLO 0903 522 336