Spevokol Boží šramot

Mládežnícky spevokol rímskokatolíckej farnosti Veľké Lovce začal pôsobiť v rokoch 1986/1987, kedy začal spievať pri sv. omšiach. Od roku 1992 sa postupne jeho aktivity zintenzívnili a činnosť sa stala organizovanejšou. Spevokol má v súčasnosti približne 10 členov. Hudobný sprievod zabezpečujú 3 gitaristi, 2 flautistky, 1 huslistka a 1 klaviristka. Spevokol môžete počuť pri sprevádzaní nedeľných svätých omší, na svadbách, slávnostiach 1. svätého prijímania, birmovkách, či pri príležitosti rôznych udalostí a sviatkov. V mesiaci október sme boli súčasťou osláv slávnostného zasvätenia do Rodiny Panny Márie dvoch bývalých členiek spevokolu. Neodmysliteľnou časťou života farnosti bola posledné roky ekumenická krížová cesta ulicami obce spolu s reformovanými kresťanmi. I na tomto podujatí hudobný doprovod zabezpečoval Boží šramot.

Náš názov vznikol v 90. rokoch minulého storočia na mládežníckych stretnutiach Šurianskeho dekanátu na Mariačaláde. Odvtedy sme sa ako spevokol s postupne obmieňajúcimi členmi zúčastnili na tzv. hosťovských svätých omšiach v Nových Zámkoch a na Radave, sústredenia na Orave spojeného s nahraním CD, hrania na svadbách i mimo nášho farského kostola a každoročne absolvujeme duchovno-aktívny výlet spolu s miništrantmi alebo samostatne. V lete 2013 sme s radosťou reprezentovali našu obec na svätých omšiach v Súľove a Jabloňovom, odkiaľ pochádzal kňaz dlhoročne pôsobiaci v našej farnosti, Karol Krajči. Na jeseň 2013 a 2014 sme sa zúčastnili prezentácií spevokolov Boží dotyk vo farnosti Maňa. Od septembra sme tiež obnovili detské sväté omše v piatky večer, na ktoré srdečne pozývame všetkých telom i duchom mladých.

„Kto spieva, dvakrát sa modlí.“
( sv. Augustín )

 

ŠRAMOŤÁČIK - náš spevník

Na tomto mieste bude pravidelne aktualizovaný a nepretržite dopĺňaný zoznam piesní, ktoré spievame na sv. omšiach. Je k dispozícii verzia kompletného spevníka pre gitaru t.j. aj s akordami.

 

Obsah spevníka (133 kB)

Aktualizované: 17.04.2012

 

Spevník (3,1 MB)

Aktualizované: 17.04.2012

 

Ďalšie dokumenty

Veľkonočný týždeň

Odpovede pre zbor:

Respozóriový žalm - Kvetná nedeľa

Pašie na kvetnú nedeľu (rok A)

Pašie na kvetnú nedeľu (rok B)

Pašie na kvetnú nedeľu (rok C)

Pašie na Veľký piatok

 

Fotogaléria