Naša Cirkev ponúka nesmierne bohatstvo pre náš duchovný život. Vedeli ste, že v nej nájdete aj ponuku tzv. večných omší? Sú to sväté omše slúžené za členov Misijného omšového spolku. Večné preto, že sa slúžia stále, každý deň, za života člena spolku i po jeho smrti, pokým bude existovať rehoľa verbistov, ktorá to zastrešuje. Za člena preto môže byť prijatý aj zosnulý. 

Ani ja som o tejto možnosti nevedela, upozornila ma na ňu jedna naša farníčka, keď ma poprosila, aby som o tom informovala aj na našej farskej stránke. Nie je väčšej modlitby, ako je obeta sv. omše. Zamýšľali sme sa nad tým aj tu: https://velkelovce1.fara.sk/domov/vsetky-aktuality/132-zeleny-stvrtok-den-ustanovenia-eucharistie-a-sviatosti-knazstva. Preto využime túto možnosť. 

Do Misijného omšového spolku možno zapísať každého, s uvedením  mena a priezviska:

- deti, aby im bola daná milosť dobrej výchovy,
- chorých, ktorí žiadajú o milosť zdravia,
- ľudí vzdialených od Boha, aby im bola vyprosená milosť obrátenia,
- mŕtvych, aby dosiahli večné odpočinutie s Kristom v pokoji.
Obdarujte svojích blízkych a priateľov duchovným darčekom, k príležitosti sviatosti krstu, 1. sv. prijímania, birmovky, sviatosti manželstva a iných slávností a výročí.

Členom spolku sa nepredpisujú zvláštne povinnosti, ale odporúča sa im denne sa pomodliť Zdravas Mária s dodatkom: „Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj všetkým misionárom a oroduj za tých, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. Amen.“
Jednorazový príspevok 10 € za člena je zároveň podporou misijného diela. Každý nový člen dostane na pamiatku obrázok, na ktorom je uvedené znenie apoštolského požehnania Sv. Otca Františka pre členov Spolku.
Do Misijného omšového spolku sa možno prihlásiť v každom misijnom dome Spoločnosti Božieho Slova alebo na tejto adrese: Kalvária 3, 949 01 Nitra, Slovensko. Najrýchlejšou možnosťou je zápis online na stránke: https://www.verbisti.sk/misijny-omsovy-spolok/