Časopis Ratolesť

S nápadom vydávať farský – mládežnícky časopis, prišla Mária Krasňanová (rod. Hačková). Vtedajší pán farár, Mons. Karol Krajči túto iniciatívu privítal a odozva u mladých bola taktiež pozitívna.

Prvé číslo časopisu Ratolesť tak bolo na svete v lete 2003 a Majka sa stala jeho prvou šéfredaktorkou. Ambície boli veľké – pôvodný plán počítal so štvrťročníkom, ale toto nadšenie postupne opadlo (plán je však stále rovnaký J. Články tvorili stredoškoláci a vysokoškoláci bez žurnalistických skúseností a vzdelania vo svojom voľnom čase a dobrovoľne – bez nároku na nejakú odmenu.

Časopis je nepredajný, čitatelia ho však môžu podporiť dobrovoľným príspevkom, ktorý aspoň z väčšej časti pokrýva náklady na jeho vydanie. Po dlhých rokoch prebral Majkinu úlohu Michal Habrman a v súčasnosti je za vydávanie časopisu zodpovedný Marek Šafár.

Prvých 24 čísiel vychádzal časopis v čierno-bielom vydaní a vytlačené strany sme museli ukladať a ručne zalamovať, čo si vyžadovala poriadnu dávku trpezlivosti. Pri 25. vydaní časopisu sme si však povedali, že je čas na zmenu. Obálka prešla grafickou zmenou, časopis sme dali vytlačiť v profesionálnej tlačiarni - riadne zviazaný a s plnofarebnou obálkou na kriedovom papieri. Aj keď je to finančne náročnejšie, medzi čitateľmi mal tento krok veľmi dobrú odozvu a aj my v redakcii sme sa tešili, že sa nám podarilo vydať takýto „profesionálny“ časopis.

Ratolesť má v prvom rade funkciu informačnú – zameranú na dianie vo farnosti, resp. v obci a zároveň „zabŕda“ do rôznych oblastí nášho života, na ktoré sa pozeráme katolíckymi očami. Čitateľom sa snažíme sprostredkovať aj niektoré hodnotné články prebraté z internetu, správy z misií, zaujímavé rozhovory, či napr. vlastné cestopisy. Súčasťou každého čísla je tiež duchovný príhovor pána farára a aktuálne údaje z farskej kroniky.

Vítané sú všetky postrehy a nápady, ktoré môžete adresovať niektorému z členov redakcie, ktorými sú: Majka Krasňanová, Janka Fačkovcová, Helena Števlíková, Erika Ďurinová, Andrea Jakušová, Marek Šafár a František Rampáček. S grafikou nám pomáhajú Marek Krasňan a Martin Rampáček.

Mgr. Marek Šafár

 

 

Ratolesť č.1 Ratolesť č.01
(30.7.2003)
Ratolesť č.2 Ratolesť č.02
(30.10.2003)
Ratolesť č.3 Ratolesť č.03
(25.1.2004)
Ratolesť č.4-5 Ratolesť č.04-05
(6.6.2004)
Ratolesť č.6 Ratolesť č.06
(17.12.2004)
Ratolesť č.7 Ratolesť č.07
(27.3.2005)
Ratolesť č.8 Ratolesť č.08
(4.9.2005)
Ratolesť č.9 Ratolesť č.09
(1.3.2006)
Ratolesť č.10 Ratolesť č.10
(5.11.2006)
Ratolesť č.11 Ratolesť č.11
(25.2.2007)
Ratolesť č.12 Ratolesť č.12
(27.7.2007)
Ratolesť č.13 Ratolesť č.13
(8.11.2007)
Ratolesť č.14 Ratolesť č.14
(25.2.2008)
Ratolesť č.15 Ratolesť č.15
(28.5.2008)
Ratolesť č.16 Ratolesť č.16
(10.12.2008)
Ratolesť č.17 Ratolesť č.17
(1.10.2009)
Ratolesť č.18 Ratolesť č.18
(17.12.2009)
Ratolesť č.19 Ratolesť č.19
(18.3.2010)
Ratolesť č.20 Ratolesť č.20
(22.9.2010)
Ratolesť č.21 Ratolesť č.21
(5.5.2011)
Ratolesť č.22 Ratolesť č.22
(4.12.2011)
Ratolesť č.23 Ratolesť č.23
(16.7.2012)
Ratolesť č.24 Ratolesť č.24
(16.12.2012)
Ratolesť č.25 Ratolesť č.25
(23.12.2013)
Ratolesť č.26 Ratolesť č.26
(31.10.2014)
Ratolesť č.27 Ratolesť č.27
(31.3.2015)
Ratolesť č.28 Ratolesť č.28
(30.6.2015)
Ratolesť č.29 Ratolesť č.29
(30.11.2015)
Ratolesť č.30 Ratolesť č.30
(12.12.2016)
Ratolesť č.31 Ratolesť č.31
(10.10.2017)
Ratolesť č.32 Ratolesť č.32
(10.6.2019)