Bratstvá, združenia, hnutia...

 • Bratstvo sv. ruženca
 • Bratstvo sv. škapuliara
 • Adventné spoločenstvá - „Prístrešie“
 • Bratstvo Božského Srdca Ježišovho
 • Rodina Nepoškvrnenej
 • Zbožný spolok prechodu Sv. Jozefa do večnosti na pomoc umierajúcim
 • Miestna skupina SSV
 • Boží šramot - skupina kresťanskej mládeže, speváci
 • eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
 • Miništranti
 • Animátori birmovancov
 • Modlitby matiek
 • Modlitby matiek - Deti viery