Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum:
aperiatur terra, et germinet Salvatorem

Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého;
Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8)

Dnešnou svätou omšou na Štedrý deň sa skončilo slávenie rorátnych svätých omší. Začínali skoro ráno, ešte pred svitaním, aby sme si uvedomili, že tma je tam, kde je nedostatok svetla, nielen v prírodnom zmysle slova, ale aj v tom duchovnom. Kristus je Svetlom sveta, dnes večer začneme sláviť jeho narodenie, prosme Ho, nech je vždy tým pravým Svetlom v našich duševných tmách.