Slávime spoločne sviatok Narodenia Pána. Ako nám pripomenul náš duchovný otec, je to dôkaz Božej lásky k nám. Boh nás miluje. Dávame si v týchto dňoch navzájom dary, ale čo môžeme dať Bohu? Nemáme nič, čo by sme nemali od Neho.

Okrem hriechu. Môžeme mu dať naše slzy ľútosti. To je dar, ktorý Boh od nás prijme veľmi rád.

Prežívajme tieto sviatky s radosťou v srdci, v pokoji a v láske. V modlitbách myslime na tých, ktorí miesto lásky cítia chlad tohto sveta. Milostiplné a požehnané Vianoce všetkým!