Prečo sa tak málo modlíme? Prečo nejdeme na svätú omšu aj počas týždňa? To sú otázky, ktoré zazneli počas Jasličkovej pobožnosti. V našom kostole sa (vďaka Emme Bórikovej a chlapcom a dievčatám z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí - eRko) objavili malí anjeli. Riešili tieto závažné otázky a usúdili, že problémom nás ľudí, školákov i dospelých, je nedostatok času. Máme veľmi veľa povinností, žijeme v strese a pod tlakom očakávaní. Preto nemáme čas na modlitbu, čas na svätú omšu, čas na prijímanie sviatostí... 

Dobrý Pán Boh vypočul anjelikov a pridal ľuďom hodinu navyše. Deň mal zrazu 25 hodín. Anjeli sa tešili a plní očakávania pozerali na svet, ako ľudia využijú tento čas na modlitbu. Avšak prišlo veľké sklamanie. Ľudia tú hodinu nevenovali Bohu, ale opäť ju využívali len pre seba. Čas na modlitbu využili len tí, ktorí si čas na modlitbu našli aj predtým. Pán Boh smutným anjelikom vysvetlil, že hodina navyše nie je riešenie a nie je ani potrebná. Ide o postoj srdca. Modlia sa tí, ktorí milujú...

 

 V závere pán farár poďakoval všetkým, ktorí túto pobožnosť pripravili, poukázal na silný odkaz tohto predstavenia a udelil nám požehnanie. Viac fotiek z tejto pobožnosti nájdete v časti Galéria.