Technológie idú každým rokom vpred, musela sa im prispôsobiť aj naša farská stránka. Po 14 rokoch bola obnovená a prepracovaná, aby vyhovovala súčasným štandardom a dokázala sa správne zobraziť aj v najnovších typoch mobilov a počítačov. Najčastejšie vyhľadávanými informáciami sú farské oznamy a úmysly svätých omší. Oznamy aj bohoslužby nájdete v kalendári, ktorý je umiestnený hneď na prvej – domovskej -  strane, ale nájdete ho aj v osobitnej sekcii "Bohoslužby" (Ako štvrté v poradí: Domov, Farnosť, Farský úrad, Bohoslužby).

 

Je rozdiel v zobrazení v závislosti od toho, či si stránku otvoríte v počítači, tablete alebo v mobile. Obsah stránky sa automaticky prispôsobí formátu okna, preto sa kalendár zobrazuje buď vpravo, alebo sa musíte k nemu „prerolovať“ na spodnú časť stránky. V kalendári nájdete aktuálne Farské oznamy, rozlíšené sú zelenou farbou. Liturgický kalendár je označený fialovo a úmysly svätých omší modrou farbou. Ak sa v daný deň koná v kostole nejaká pobožnosť alebo adorácia, je vyznačená hnedou farbou (Aktivity vo farnosti). Kliknutím na vybraný text sa zobrazí vo svojej celej dĺžke.

 

Kalendár z našej farskej stránky sa dá zdieľať, kto chce, môže ho mať aj vo svojom mobile.

Ak si kalendár otvoríte v sekcii Bohoslužby, v pravom hornom rohu sa ukážu možnosti zobrazenia. Kalendár sa dá zobraziť ako týždňový, mesačný, v podrobnom rozpise a je tu aj možnosť kalendár vytlačiť.

Kalendár je teda podrobný, pravidelne aktualizovaný a nájdete v ňom všetky dôležité informácie týkajúce sa bohoslužieb, farských oznamov, liturgického prehľadu či pobožností. Ak tento článok čítate v mobile, je vysoko pravdepodobné, že aktuálny kalendár nájdete aj pod týmto článkom.