Evanjelium svätého Jána nám v sedemnástej kapitole zachytáva Ježišovu modlitbu k Otcovi, kde okrem iného hovorí: "No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa." Vieme, že počas dvetisícročnej histórie kresťanstva došlo, žiaľ, k mnohým rozdeleniam a štiepeniu kresťanských spoločenstiev. Myšlienka spoločnej modlitby rôznych kresťanských spoločenstiev sa objavila už v 18. storočí a postupne sa formovala aj myšlienka modlitby za jednotu.

II. vatikánsky koncil v Dekréte o ekumenizme Unitatis redintegratio zdôrazňuje, že modlitba je dušou ekumenického hnutia a povzbudzuje k sláveniu Týždňa modlitieb. Týždeň modlitby za jednotu kresťanov sa v termíne 18. – 25. januára slávi na severnej pologuli, zatiaľ čo na juhu ho cirkvi slávia v iných termínoch, napríklad v čase Turíc. Pápež František v nedeľu pri modlitbe Anjel Pána pripomenul: „Drahí bratia a sestry, od 18. do 25. januára sa uskutoční tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma je prevzatá z proroka Izaiáša: „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (1,17). Ďakujme Pánovi, ktorý verne a trpezlivo vedie svoj ľud k plnému spoločenstvu, a prosme Ducha Svätého, aby nás osvietil a podporoval svojimi darmi.“

Tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov tento rok vybrala Rada Cirkví Minesoty spoločne s Dikastériom na podporu jednoty kresťanov.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vyvrcholí na sviatok Obrátenia sv. Apoštola Pavla v stredu 25. januára, keď bude Svätý Otec František o 17.30 predsedať druhým vešperám pri hrobe apoštola v Bazilike sv. Pavla za hradbami, za účasti delegátov z rozličných kresťanských cirkví.

V našom kostole sa za jednotu kresťanov modlíme v tomto týždni denne pred svätou omšou.