Na začiatku roka 2016 naša farnosť zažívala milostivý čas - vďaka misiám redemptoristov z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Dátum 31.1. sa pre nás stal vtedy výnimočný – je to deň, kedy môžeme v našom kostole získať úplné odpustky pri splnení daných podmienok:

vyspovedať sa, zdržovať sa náchylnosti k hriechu – aj ľahkého, ísť na sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel sv. Otca. Kto si chce pripomenúť tieto chvíle, môže prejsť do obrazovej galérie a pozrieť si fotografie.

K misiám bol napísaný aj článok v Ratolesti - č. 30.