Po niekoľkých rokoch sa v našom kostole opäť konal koncert, ktorý bol poďakovaním Bohu za to, že sa ponížil a prišiel k nám ako malé Dieťa a zároveň potešil tých z nás, ktorí majú radi hudbu a spev. V úvode sa všetkým prítomným prihovoril autor myšlienky Trojkráľového koncertu a hlavný organizátor Peter Štrba. Potom už nasledovali jednotlivé vystúpenia: FS Lóťanská dolina, Diana Pastvová, FS Fialka, FS Radosť, Lívia Beňušová a Tamarka Bartková. 

Každé vystúpenie bolo jedinečné, niektoré boli doplnené o vinše a priania a všetky spolu vytvorili krásny súlad. Duchovný otec Pavol Klapica poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto pekné podujatie a vyzdvihol myšlienku, že je dobré to, čo robíme na česť a slávu Božiu. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali v doprovode organu, na ktorom hral náš pán organista Ladislav Šuhaj, pieseň Tichá noc. Tí, ktorí sledujete dianie v našej farnosti aj cez Facebook, ste mohli vidieť živé vysielanie tohto koncertu, o ktoré sa postarali Peter Štrba a František Rampáček. Fotky z vystúpenia nájdete v sekcii Galéria