15. marec je dňom našej farskej výročnej poklony Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Každá farnosť má vyhradený jeden deň v roku, počas ktorého si osobitne uvedomuje prítomnosť živého Boha – Ježiša v Eucharistii, klania sa mu, adoruje ho, oslavuje, ďakuje, prosí i odprosuje. Tieto dni stanovuje biskupský úrad, pod ktorý farnosť patrí, aby bol Ježiš neprestajne uctievaný, chválený a velebený v tomto veľkom a krásnom tajomstve Jeho lásky k nám. Nájdite si čas a príďte sa do kostola pokloniť Ježišovi nielen v tento deň, ale hocikedy, keď máte cestu okolo. On je tam prítomný vždy.