Online vysielanie si môžete pozrieť v archíve Facebookovskej stránky farnosti Veľké Lovce.