2010-10 Slávnostná hodová omša

streda, 16. november 2022