Pod týmto heslom prebieha od pondelka 12.2. do nedele 18.2. kampaň Národného týždňa manželstva. Na stránke https://www.ntm.sk/vitaminy-pre-vztah/ sa dočítame: „Nielen naše telá, ale aj naše vzťahy potrebujú síce stopové, no pravidelné dávky vitamínov, ktoré prispievajú k zdraviu, vitalite aj odolnosti. Ich nedostatok sa veľakrát neprejaví okamžite, avšak z dlhodobého hľadiska si ho určite všimneme. Veď si len spomeňme na príklady námorníkov v minulosti, ktorým pri nedostatku vitamínu C vypadávali zuby, krehli kosti, boli anemickí a apatickí a dokonca z dôvodu dlhodobého nedostatku tohto vitamínu viacerí neprežili. Vo vzťahu sa môže nedostatok vitamínov prejavovať vzájomným ochladnutím, stratou radosti a spokojnosti vo vzťahu, pocitmi osamelosti či sklamania,... a môže zapríčiniť až rozpad vzťahu. Vitamínová podvýživa spôsobí, že už nemáme dostatok chuti a možno ani síl zabojovať o uzdravenie.“ Pozývame teda všetky manželské páry v našej farnosti, aby si v tomto týždni našli na seba viac času, oživili svoj vzťah niečím netradičným, vložili do denného stereotypu nejaké malé prekvapenie, vyznali si opätovne svoju lásku a obnovili si aspoň v duchu svoj manželský sľub. Pouvažujte nad tým, ktoré vitamíny chýbajú tomu vášmu manželstvu. Skúsme sa na to pozrieť z pohľadu dopĺňania našej citovej nádoby. Čo je pre vášho partnera/partnerku dôležité v oblasti prežívania vašej spoločnej lásky?

Gary Chapman, známy americký autor a poradca pre medziľudské vzťahy, definoval 5 jazykov lásky, ktoré potrebujeme v našom živote zažívať a zároveň jeden z nich podvedome uprednostňujeme, lebo ten je pre nás ten „naj“. Pre niekoho sú tým hlavným jazykom lásky slová uistenia – potrebujeme si utvrdzovať vlastnú hodnotu, sme šťastní, keď nás partner slovne ocení, pochváli, všíma si drobnosti, ktoré pre neho robíme. Ak je toto náš jazyk lásky, máme radi slovné vyznania lásky, milé odkazy na lístočkoch, v smskách.... Potrebujeme od partnera počuť, že nás miluje, že si nás váži, že je na nás hrdý, že pre neho veľa znamenáme... Niečo z toho môžeme uplatniť aj pri druhom jazyku lásky, ktorým je pozornosť. Ak je pozornosť naším jazykom lásky, potrebujeme cítiť duševnú blízkosť, tráviť s partnerom spoločný čas, vyjsť si spolu na prechádzku, do kina, hovoriť spolu, deliť sa o svoje prežívanie, radosti i starosti, pozerať si pritom z očí do očí... Cítime sa milovaní vtedy, keď sa nám partner/ka venuje sústredene. Je to dar vlastnej prítomnosti, schopnosti počúvať a vyjadriť empatiu. Netreba ani rozdávať zbytočné rady. Najdôležitejšie je vypočuť si a byť nablízku. Tretím jazykom lásky je prijímanie darov. Poznáte to, že niekto za darček síce poďakuje, ale vidíte na ňom, že to nie je pre neho dôležité, no iný je úprimne nadšený, teší sa a darčeky si starostlivo odkladá, presne si pamätá, kedy čo dostal a od koho to bolo. Takýto človek vždy obdarovanie vníma ako veľkú udalosť, praje si, aby bol darček zabalený, alebo odovzdaný nejakým jedinečným, originálnym spôsobom. Pre neho to všetko patrí k vyjadreniu lásky. Pri obdarovaní sa ľudia, ktorých jazykom lásky sú darčeky, cítia milovaní, ocenení, darcov objímu a vrele poďakujú. Sú nešťastní, ak sa darovaná vec poškodí alebo stratí, záleží im na tom, aby mala svoje čestné miesto. Ak je pre vášho partnera/partnerku primárnym tento jazyk lásky, pamätajte si, že darčeky sa nedávajú za odmenu, ale len tak, z lásky... Štvrtým jazykom lásky sú skutky služby. Ten, pre koho je v živote najcennejší skutok služby, si pamätá všetku námahu, ktorú pre neho vynaložil niekto iný. Spomína si často na pomoc od iných, napríklad na rodičov, na ich prejavy služby voči nemu, trebárs na spoločnú prácu s otcom pri oprave prvej motorky, na jedlá, ktoré mu mamina navarila, alebo na kamarátov, ktorí mu pomohli so sťahovaním, s maľovkou a pod. Takému človeku naplníte jeho citovú nádobu konkrétnou pomocou. Je rád, keď sa pridáte k jeho práci, alebo ho prekvapíte nejakým konkrétnym činom, napr. umyjete okná, auto... Fantázii sa medze nekladú a na dedine, resp. v každej domácnosti je toho dosť, ako sa dá pomôcť. Posledným jazykom lásky podľa G. Chapmana je fyzický dotyk. Držať sa za ruky na prechádzkach, ale aj pri sledovaní romantického filmu, spontánne sa pobozkať a objať uprostred varenia obeda, pohladenie počas cesty autom... Fyzický kontakt je nám prirodzený pri malých deťoch, radi ich berieme na ruky, bozkávame, pohladíme po vláskoch, potľapkáme po ramenách, ale pri dospelých nám už táto spontánnosť chýba... Ak vám partner/partnerka vyčíta, že deti objímate často a jeho/ju nie, zamyslite sa nad tým, či práve toto nie je primárny jazyk lásky, ktorý potrebuje od vás cítiť. Neznamená to vždy výzvu na ďalšie intímnosti, lebo sú medzi nami ľudia, ktorí si to môžu aj takto nesprávne vyložiť. Neznamená to ani vulgárnosť v dotykoch, práve naopak, niekto len potrebuje uistenie o našej láske práve tým, že ho chytíme okolo pliec alebo objímeme...

To, že každý z nás uprednostňuje nejaký jazyk lásky neznamená, že nám stačí prejavovať len ten jeden. Všetci potrebujeme z každého aspoň trošku. Ale buďme vnímaví na potreby toho druhého a dopĺňajme do vzťahu to, čo nám chýba. Ak sa to naučíme pri vlastnom partnerovi, odhalíme potom ľahšie aj na deťoch, ktorý jazyk lásky je cenný a dôležitý pre ne. 

Na záver si už len pripomeňme, že každé manželstvo uzavreté v kostole sviatostným spôsobom, dostáva požehnanie od samotného Boha, Darcu všetkých darov. Jeho volajme do nášho vzťahu denne, vo chvíľach šťastných, ale aj ťažkých a bolestných. Ak sa vám zdá ťažké napĺňať citovú nádobu svojho partnera/ partnerky, lebo vás možno sklamal, zranil, nemáte akurát šťastné obdobie, spomeňte si na svoj sľub. Neboli ste pri ňom sami, bol pri tom aj ukrižovaný Ježiš. On všetku bolesť, naše zranenia a hriechy pribil na drevo kríža, aby sme my mali silu vytrvať tiež a kráčať na ceste k večnosti odvážne spolu s ním. Sviatostné manželstvo má v sebe potenciál Božieho požehnania. Nezabudnime na to. Hovorí o tom aj výrok zavesený na nástenke v areáli nášho farského kostola: „Manželstvo má udržať ľudí spolu, a to nielen vtedy, keď sa darí, ale najmä vtedy, keď sa nedarí. Preto si dávame manželský sľub, nie želania.“ (N. Otiende)

P.S.: Články k NTM 2023 na našej stránke: https://velkelovce.fara.sk/domov/vsetky-aktuality/122-blizi-sa-narodny-tyzden-manzelstva-ntm

https://velkelovce.fara.sk/domov/vsetky-aktuality/123-manzelstvo-ako-odkaz-alebo-odkaz-pre-manzelstvo

https://velkelovce.fara.sk/domov/vsetky-aktuality/124-existuje-recept-na-stastne-manzelstvo

https://velkelovce.fara.sk/domov/vsetky-aktuality/125-bodka-za-ntm-co-manzelstvu-ublizuje